CSR to przyszłość współczesnych firm na całym świecie. Zajmuje coraz ważniejsze miejsce w ich aktywności promocyjnej i marketingowej. Idealnie łączy działalność pożytku publicznego z celami biznesowymi.

CSR wprowadza pozytywne zmiany w życie całej firmy: angażuje pracowników, lokalnych mieszkańców, różnorodne – dedykowane konkretnej akcji grupy społeczne, media, a nawet ogólnokrajową opinię publiczną. 

Jak działa CSR?

  • Idea akcji csr-owej powinna być zgodna z charakterem firmy

  • Akcja csr-owa angażuje pracowników

  • Dzięki wkładowi finansowemu oraz społecznemu firmy rodzi się projekt csr-owy, skierowany do osób, które potrzebują pomocy  

  • Csr jest jak puszczanie kaczek na wodzie. Umiejętnie rzucony kamień wywołuje powstawanie coraz większych kręgów. Dobrze skoordynowana akcja csr-owa rozprzestrzenia się w podobny sposób - viralowo 

  • Csr buduje poczucie wspólnoty i partnerstwa  

  • Akcja csr-owa staje się znakomitym wsparciem dla marketingu i promocji

  • Firma prowadząca akcje csr-owe staje się atrakcyjnym pracodawcą

  • Csr pozwala zaistnieć w opinii publicznej. Pomaga wykreować mdły wizerunek firmy lub zatrzeć ślad niepochlebnych opinii

  • Akcje csr-owe to proces długofalowy, wspierający cele biznesowe

logotypy-2